Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2015-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на хранителни продукти за нуждите на Национална спортна академия „Васил Левски” до стол ВУСБ – Равда . Поръчката ще се осъществява чрез периодични доставки на конкретно заявени видове и количества хранителни продукти за периода на месеци юни, юли, август и септември на 2015 г. Изпълнителят ще е задължен за своя сметка (включително транспорт) и на свой риск да доставя денонощно заявените хранителни продукти до стола на Национална спортна академия „Васил Левски” Срокът на договора е до 30.09.2015 година.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/04/2015 10:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   658200   Решение         30.03.2015 30.03.2015
2   658202   Обявление за обществена поръчка         30.03.2015 30.03.2015
3   661126   Решение         14.04.2015 14.04.2015