Информация за преписката

Възложител: Община Благоевград
Номер: 00109-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.blgmun.com/cat166/1784/ZOP-2015-1.html
Процедура: Открита процедура
Описание: С поръчката се възлага 1. „Ремонт на ул. „Георги Попов“; „Ремонт на ул. „Даме Груев“; „Ремонт на ул „Вихрен“; „Ремонт на ул. „Трети март“; „Ремонт на ул. „ Христо Силянов“; „Ремонт на ул. „ Христо Чернопеев“; Ремонт на ул. „Христо Смирненски“; „Ремонт на ул. „д-р Владимир Бъчваров“; „Ремонт на ул. „Света гора“; „Ремонт на транспортната алея в парка на ул. „Даме Груев“ в гр. Благоевград“ и „Ремонт на ул. „Прилеп“ и 2. „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG1066/ІІІ-1066, Благоевград –Покровник/-Благоевград, кв. Струмско/І-1/”; „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2061/І-1, Благоевград –Бистрица-лет. Бодрост” и „Основен ремонт на асфалтова настилка на общински път BLG2070/ІІІ-1066, Покровник- Габрово/Падеш-Лешко- мах. Горно Лешко”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/03/2015 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   650211   Решение         24.02.2015 24.02.2015
2   650212   Обявление за обществена поръчка         24.02.2015 24.02.2015
3   674379   Информация за сключен договор         25.06.2015 25.06.2015
4   683170   Информация за сключен договор         18.08.2015 18.08.2015
5   706217   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.01.2016 07.01.2016