Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0007
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/93
Процедура: Открита процедура
Описание: „Пране на болнични текстилни материали - работно облекло, операционно бельо и болнично бельо при МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД гр. Габрово” включващо следните дейности: изпиране, химиотермодезинфекция с препарати на ензимна и кислородна основа; отстраняване на трайно фиксирани замърсявания от биологичен и небиологичен произход; термодезинфекция на немедицинско облекло; изпиране, химиотермодезинфекция и гладене на хирургично и болнично бельо и служебно облекло на служителите в болницата; извършване на услуга "изкърпване", сортиране по отделения и опаковане в полиетиленови пликове, по отделения и артикули по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане и контаминиране,, с транспорт на изпълнителя от и до болницата
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 18/03/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   649169   Решение         18.02.2015 18.02.2015
2   649170   Обявление за обществена поръчка         18.02.2015 18.02.2015
3   652180   Решение         04.03.2015 04.03.2015
4   669753   Информация за сключен договор         02.06.2015 02.06.2015
5   762916   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         15.12.2016 15.12.2016