Информация за преписката

Възложител: Община Габрово
Номер: 00038-2015-0009
Адрес на профила на купувача: http://op.gabrovo.bg/126-
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в Указанията и документацията за участие в процедурата е с предмет: Преустройство на бивша детска градина на бул. Трети март в дневен център за деца и младежи с увреждания, гр. Габрово.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/03/2015 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   648795   Решение         17.02.2015 17.02.2015
2   648797   Обявление за обществена поръчка         17.02.2015 17.02.2015
3   654405   Решение         16.03.2015 16.03.2015