Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Номер: 00531-2015-0002
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/current/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория на "МБАЛ-Търговище"АД за срок от две години
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/03/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   647535   Решение         10.02.2015 10.02.2015
2   647539   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.02.2015 10.02.2015
3   674375   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     25.06.2015 26.06.2015
4   796503   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
5   796505   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
6   796506   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
7   796508   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
8   796509   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
9   796510   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
10   796511   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
11   796512   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
12   796513   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
13   796514   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017
14   796515   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         18.07.2017 18.07.2017