Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0006
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/actuion/096/
Процедура: Договаряне
Описание: „Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   647173   Решение         06.02.2015 06.02.2015
2   650753   Решение         26.02.2015 26.02.2015
3   655877   Информация за сключен договор         21.03.2015 21.03.2015
4   769460   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.01.2017 26.01.2017