Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0005
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/95/
Процедура: Открита процедура
Описание: „Транспорт на болни/ жители и пребиваващи на територията на Област Габрово/ от дома им до центъра за хемодиализа към МБАЛ ”Д-р Тота Венкова” АД и обратно” за срок от 12 месеца. Превозът на болни на хронично хемодиализно лечение от дома им до отделението по хемодиализа към МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД -гр. Габрово и обратно се осъществява по следните направления: 1.Транспорт на болни (жители и пребиваващи на територията на Община Габрово) от дома им до Център за хемодиализа към МБАЛ Габрово АД и обратно. Приблизителен средномесечен брой болни за транспорт – 30-32 приблизителен месечен пробег в км – 3500. 2.Транспорт на болни (жители и пребиваващи на територията на Община Севлиево) от дома им до Център за хемодиализа към МБАЛ Габрово АД и обратно. Приблизителен средномесечен брой болни за транспорт – 5-7 приблизителен месечен пробег в км – 1950. 3.Транспорт на болни (жители и пребиваващи на територията на Община Трявна) от дома им до Център за хемодиализа към МБАЛ Габрово АД и обратно. Приблизителен средномесечен брой болни за транспорт – 6-8 приблизителен месечен пробег в км – 1170. 4.Транспорт на болни (жители и пребиваващи на територията на Община Дряново) от дома им до Център за хемодиализа към МБАЛ Габрово АД и обратно. Приблизителен средномесечен брой болни за транспорт – 11-13 приблизителен месечен пробег в км – 1050.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/03/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   647163   Обявление за обществена поръчка         06.02.2015 06.02.2015
2   647164   Решение         06.02.2015 06.02.2015
3   652908   Решение         09.03.2015 09.03.2015