Информация за преписката

Възложител: Висше военноморско училище /ВВМУ/ "Н. Й. Вапцаров" - Варна
Номер: 00909-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: "Доставка на природен газ за отопление за нуждите на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   646824   Решение         05.02.2015 05.02.2015
2   709993   Информация за сключен договор         26.01.2016 26.01.2016