Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Номер: 00531-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbaltg-op.com/
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на храна в готов за консумация вид за срок от една година
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/03/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   646391   Решение         03.02.2015 03.02.2015
2   646392   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.02.2015 03.02.2015
3   667414   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.05.2015 19.05.2015
4   737637   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.06.2016 23.06.2016