Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2015-0004
Адрес на профила на купувача: http://mbalgabrovo.com/index.php
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на реактиви, биопродукти и консумативи за клинична лаборатория, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория при МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД гр. Габрово” разделена и обособена в 32 броя обособени позиции със номенклатурни единици подробно описани в ГЛАВА ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/03/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   646172   Решение         02.02.2015 02.02.2015
2   646176   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.02.2015 02.02.2015
3   671296   Решение         11.06.2015 11.06.2015
4   678235   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     20.07.2015 20.07.2015
5   681535   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     07.08.2015 07.08.2015
6   773736   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
7   773737   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
8   773738   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
9   773739   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
10   773740   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
11   773741   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
12   773742   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
13   773743   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
14   773744   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
15   773746   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
16   773747   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
17   773748   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
18   773749   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
19   773750   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
20   773751   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
21   773752   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017
22   773753   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         23.02.2017 23.02.2017