Информация за преписката

Възложител: Община Сандански
Номер: 00572-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://77.77.16.66/proc/Zop/PublicRegisterList?UnitID=1
Процедура: Открита процедура
Описание: „Организиране и провеждане на обучения за Подобряване на професионалната компетентност на служителите в Община Сандански за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им” Обучение №1 Развитие на гъвкава и адаптивна структура на общинската администрацията Обучение №2 Чуждоезиково обучение по гръцки език Обучение №3 Изграждане на умения за управление на потенциала на общината - Логистично осигуряване (настаняване, кафе-паузи, храна, наем на зала, наем на техника, транспорт) на Обучение №3 Изграждане на умения за управление на потенциала на общината - Логистично осигуряване (настаняване, кафе-паузи, храна, наем на зала, наем на техника, транспорт) на Обучение № 4 Ефективно управление на общинска собственост (ДУО-2)
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/03/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   645285   Обявление за обществена поръчка         27.01.2015 г.  27.01.2015 г. 
2   645290   Решение         27.01.2015 г.  27.01.2015 г. 
3   662533   Информация за сключен договор         22.04.2015 г.  22.04.2015 г. 
4   665247   Информация за сключен договор         07.05.2015 г.  07.05.2015 г. 
5   696123   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.11.2015 г.  06.11.2015 г. 
6   696126   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.11.2015 г.  06.11.2015 г.