Информация за преписката

Възложител: Община Ямбол
Номер: 00339-2015-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.yambol.bg/profile/item/92
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката възлагана от община Ямбол се състои в провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС, провеждане на 4 специализирани обучения, осигуряване на транспорт за 6 обучения, осигуряване на услуги по настаняване за 6 обученияи осигуряване на храна за три обучения и кафе - паузи за 2 обучения.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/02/2015 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   643516   Решение         19.01.2015 г.  19.01.2015 г. 
2   643517   Обявление за обществена поръчка         19.01.2015 г.  19.01.2015 г. 
3   649696   Решение         20.02.2015 г.  20.02.2015 г. 
4   670232   Информация за сключен договор         04.06.2015 г.  05.06.2015 г. 
5   670233   Информация за сключен договор         04.06.2015 г.  05.06.2015 г. 
6   674400   Информация за сключен договор         25.06.2015 г.  25.06.2015 г. 
7   674402   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.06.2015 г.  25.06.2015 г. 
8   674405   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         25.06.2015 г.  25.06.2015 г. 
9   681449   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.08.2015 г.  07.08.2015 г. 
10   684176   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.08.2015 г.  24.08.2015 г. 
11   685643   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.09.2015 г.  02.09.2015 г. 
12   689551   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.09.2015 г.  29.09.2015 г. 
13   689552   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         28.09.2015 г.  29.09.2015 г. 
14   689773   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.09.2015 г.  30.09.2015 г.