Информация за преписката

Възложител: Община Свищов
Номер: 00753-2015-0002
Адрес на профила на купувача: http://op.svishtov.bg/index.php/site/index?order=27
Процедура: Договаряне
Описание: Доставка на електрическа енергия 220 V за нуждите на обекти на възложителя (двадесет и четири) часа в денонощието до мястото на присъединяване на електроразпределителната мрежа на участника към електрическите съоръжения на обектите, описани в приложен списък към договора. Параметрите свързани със закупуването на електрическа енергия са следните: 1. Начин на измерване – с една, с две, и с три скали; 2. Зони в денонощието – върховна, дневна, нощна; 3. Ниво на напрежение – ниско.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   641606   Решение         09.01.2015 09.01.2015
2   646942   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     05.02.2015 05.02.2015
3   715724   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         24.02.2016 24.02.2016