Информация за преписката

Възложител: Община Брацигово
Номер: 00765-2014-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.bratsigovo.bg/op.php
Процедура: Открита процедура
Описание: В рамките на процедурата ще бъде повишена квалификацията на служители на община Брацигово, чрез провеждане на следните обучения: •„Организационно развитие“ / 1 група по 15 човека,изнесено 3 дни,2 нощувки/- 15 човека; •„Резултатно-ориентирано управление“/1 група по 15 човека,3 дни,2 нощувки/- 15 човека; •„Обучение за управление на риска“/ 2 групи по 15 човека,3 дни,2 нощувки/ - 30 човека;. •„Поведенчески решения при форсмажорни обстоятелства“/ 2 групи по 18 човека,3 дни,2 нощувки/ - 36 човека; •"Повишаване на личната ефективност и управление на стреса"/ 1 група,3 дни,2 нощувки/ - 30 човека.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/01/2015 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   638330   Решение         16.12.2014 16.12.2014
2   638344   Обявление за обществена поръчка         16.12.2014 16.12.2014
3   661097   Информация за сключен договор         14.04.2015 14.04.2015
4   682145   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         12.08.2015 12.08.2015