Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Д-р Тота Венкова" АД - Габрово
Номер: 00748-2014-0021
Адрес на профила на купувача: http://www.mbalgabrovo.com
Процедура: Договаряне
Описание: „Доставка на медицински консуматив /общ медицински конкуматив за нуждите на МБАЛ”Д-р Тота Венкова”АД”

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   636870   Решение         08.12.2014 08.12.2014
2   641399   Решение         08.01.2015 08.01.2015