Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2014-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.nsa.bg/bg/page,1677
Процедура: Договаряне
Описание: Абонаментно правно обслужване по въпроси свързани с подготовката на искови молби, въззивни, частни и касационни жалби, отговори по такива и други по граждански и административни дела

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   636471   Решение         04.12.2014 04.12.2014
2   640006   Информация за сключен договор         29.12.2014 29.12.2014
3   889054   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         17.01.2019 17.01.2019