Информация за преписката

Възложител: Териториална дирекция на Национална агенция за приходите /ТД на НАП/ - София-град
Номер: 00530-2014-0156
Адрес на профила на купувача: http://www.nap.bg/page?id=337
Процедура: Договаряне
Описание: „Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи в две обособени позиции: 1.Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на недвижими имоти, стопански, складови и жилищни сгради, апартаменти и имуществото в тях отнети в полза на държавата, находящи се на територията на област София град, област София област, област Перник, област Кюстендил и област Благоевград: 2. Охрана на обекти чрез сигнално-охранителни системи на административни помещения с адрес: гр.Своге, ул.”Цар Симеон” № 9”

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   633862   Решение         18.11.2014 18.11.2014
2   638755   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.12.2014 18.12.2014
3   701865   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     10.12.2015 10.12.2015
4   753545   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.10.2016 17.10.2016
5   767639   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.01.2017 18.01.2017