Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Номер: 00531-2014-0011
Адрес на профила на купувача: http://www.mbaltg-op.com/data/info/30_drugi.html
Процедура: Открита процедура
Описание: “Абонаментно сервизно обслужване и доставка на резервни части за медицинска апаратура в МБАЛ – Търговище АД”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 16/12/2014 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   633650   Решение         17.11.2014 17.11.2014
2   633652   Обявление за обществена поръчка         17.11.2014 17.11.2014
3   646177   Информация за сключен договор         02.02.2015 02.02.2015
4   647573   Информация за сключен договор         10.02.2015 10.02.2015
5   717999   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2016 07.03.2016
6   718001   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2016 07.03.2016
7   718004   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2016 07.03.2016
8   718008   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2016 07.03.2016
9   718009   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2016 07.03.2016
10   718011   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2016 07.03.2016
11   718013   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2016 07.03.2016
12   718014   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2016 07.03.2016
13   718016   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         07.03.2016 07.03.2016