Информация за преписката

Възложител: Община Брусарци
Номер: 00477-2014-0011
Адрес на профила на купувача: http://brusartsi.com/section-70-profil_na_kupuvacha.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на настоящата обществена поръчка е „„Избор на консултант за осъществяване на консултантски услуги по отчитане на дейностите по проекта и окомплектоване на документи за междинно и окончателно плащане по проект „Подобряване на площадни пространства за отдих в с.Василовци, с.Дондуково, с.Киселево община Брусарци".по договор № 12/322/00745 с ДФЗ, финансиран по Мярка 322 на ПРСР”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 06/01/2015 16:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   633537   Решение         14.11.2014 14.11.2014
2   633539   Обявление за обществена поръчка         14.11.2014 14.11.2014
3   635643   Решение         28.11.2014 28.11.2014
4   657359   Информация за сключен договор         26.03.2015 27.03.2015