Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2014-0029
Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка и демонстрация на многофункционална машина, оборудвана с прикачна/навесна техника за поддръжка на пътя по проект “Development of transport infrastructure in the cross border area Roseti, Calarasi county – Silistra Municipality/ Развитие на транспортна инфраструктура в трансгранична зона Росеци, окръг Кълъраш – Община Силистра” 2(41)-1.1-19 2, MIS – ETC code 321”
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/11/2014 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   630565   Обявление за обществена поръчка         27.10.2014 27.10.2014
2   630569   Решение         27.10.2014 27.10.2014
3   639322   Информация за сключен договор         19.12.2014 19.12.2014
4   709951   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         26.01.2016 26.01.2016