Информация за преписката

Възложител: Община Брацигово
Номер: 00765-2014-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.bratsigovo.bg/op.php
Процедура: Открита процедура
Описание: Проектът – в работна фаза предвижда цялостно запазване на екстериора и интериора на съществуващата града,имайки предвид логичното сходство като предназначение на съществуващата костница и пантеон на славата.Главната фасада ,облицована с риолит на буна се запазва в сегашния си вид.Проектът предвижда едно дострояване на атиката,което да предаде по по-монументален вид на бъдещия Пантеон.Надстрояването ще се осъществи със същите каменни плочи от риолит,които ще повдигнат атиката пирамидално около 60 см. Входът на Пантеона се запазва със същите размери ,като е необходимо да се направи нова врата с елементите и размерите на съществуващата.В средата на вратата ,от външната част ,се предвижда поставяне на венец от бронз,по образец показан в проекта. Вътре в Пантеона се предвижда изготвяне на три пана от червен гранит с надписи посочени в проекта. Съществуващите облицовки по подовете и стените, е необходима да бъдат изцяло почистени и обновени. Разработен е и проект за вентилация,както и подновяване на озвучителната инсталация. Всички видове строително монтажни работи са подробно описани в количествена сметка на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   630081   Решение         23.10.2014 23.10.2014
2   630091   Обявление за обществена поръчка         23.10.2014 23.10.2014
3   634605   Решение         24.11.2014 24.11.2014