Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Номер: 00531-2014-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.mbaltg-op.com/data/info/30_drugi.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Поръчката включва доставка , монтаж и пускане в експлоатация на рентгенова тръба за наличен компютърен томограф SIMENS – somatom emotions S/N 78551 за нуждите на “МБАЛ – Търговище” АД, поради повреда на съществуващата такава.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/11/2014 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   629847   Решение         22.10.2014 22.10.2014
2   629849   Обявление за обществена поръчка         22.10.2014 22.10.2014
3   638519   Информация за сключен договор         17.12.2014 17.12.2014