Информация за преписката

Възложител: Община Силистра
Номер: 00030-2014-0027
Адрес на профила на купувача: http://poruchki.silistra.bg/news.php.
Процедура: Открита процедура
Описание: Съгласно Решение №1053 от 24.04.2014 г и № 1078 от 29.05.2014 г. на Общински съвет - Силистра, обществената поръчка, изпълнима при условията описани в документацията за участие е с предмет: “Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените Общинска, Областна и Републиканска транспортни схеми по обособени позиции”: Обособена позиция №1, включваща линии: 1.Общинска транспортна схема: Автобусна линия №1 – сп.„Автогара Силистра” – кв. „Триъгълника” 2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19101 Обособена позиция №2, включваща линии: 1.Общинска транспортна схема: Автобусна линия № 5А – Силистра – Калипетрово (центъра) 2. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19104 Обособена позиция №3, включваща линия: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Гарван, МР № СС-01-046 2.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Гарван, МР № СС-01-048 Обособена позиция №4, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-016. Обособена позиция №5, включваща линия: 1. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-019 Обособена позиция №6, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Дулово, МР № СС-01-021 Обособена позиция №7, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Малък Преславец, МР №СС-01-031, 2. Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Малък Преславец, МР № СС-01-033 Обособена позиция №8, включваща линия: 1.Областна транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Тутракан, МР №СС-01-042 Обособена позиция № 9, включваща линии: 1.Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Варна – Силистра, МР № 19107 2.Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Силистра – Шумен, МР№19201 Обособена позиция №10, включваща линия: 1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Велико Търново – Силистра, МР № 19201, Обособена позиция №11, включваща линия: 1.Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Русе–Силистра, МР №19102 Обособена позиция №12, включваща линия: 1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Русе – Силистра, МР № 19101 и МР № 19104 Обособена позиция №13, включваща линия:1. Републиканска транспортна схема: Автобусна линия Русе – Силистра, МР № 19103. Пълното описание на всяка обособена позиция е детайлно описано в Техническо задание - Приложение №1, неразделна част от документацията за участие.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/11/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   629024   Решение         16.10.2014 16.10.2014
2   629028   Обявление за обществена поръчка         16.10.2014 16.10.2014
3   634651   Решение         24.11.2014 24.11.2014