Информация за преписката

Възложител: Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" гр. Добрич /предишно - Хуманитарна гимназия "Св.Св. Кирил и Методий"/
Номер: 01657-2014-0002
Адрес на профила на купувача: http://www.hg-dobrich.com
Процедура: Договаряне
Описание: Предметът на процедурата на договаряне без обявление са аварийно-възстановителни работи на котелна, отоплителна и газова инсталация на обект ХГ ”Св. св. Кирил и Методий“ до 29.08.2014 г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   627437   Решение         25.07.2014 07.10.2014
2   627442   Информация за сключен договор         25.07.2014 07.10.2014
3   628188   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.10.2014 10.10.2014