Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0023
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg/bnbweb/groups/public/documents/bnb_procurements/pp_01224-2014-0022_bg.zip
Процедура: Открита процедура
Описание: 1. Абонаментна сервизна поддръжка на копирни машини и факс апарати с производител фирма „XEROX” – собственост на БНБ, намиращи се в административните сгради на БНБ в гр. София – на пл. „Княз Александър І” №1, ул. „Московска” №7, ул. „Михаил Тенев” №10, ул. „Позитано” №7; в Касовите подразделения на БНБ в градовете Варна, Пловдив, Плевен, както и в сградите със специално предназначение в градовете Луковит и Трявна. 2) Абонаментна сервизна поддръжка на многофункционална цветна машина марка/модел „XEROX DocuColor 8002“, инсталирана в сградата на БНБ в гр. София на пл. „Княз Александър I“ № 1
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 12/11/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   626451   Решение         30.09.2014 30.09.2014
2   626456   Обявление за обществена поръчка         30.09.2014 30.09.2014
3   642961   Информация за сключен договор         15.01.2015 15.01.2015
4   652460   Информация за сключен договор         05.03.2015 05.03.2015
5   703951   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.12.2015 22.12.2015