Информация за преписката

Възложител: Водоснабдяване и канализация ЕООД - Благоевград
Номер: 00220-2014-0010
Адрес на профила на купувача: http://www.vikblg.com
Процедура: Открита процедура
Описание: Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, по обособени позиции, както следва: 1-ва обособена позиция: “Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Разлог, гр. Банско, гр. Гоце Делчев”; 2-ра обособена позиция: “Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, чрез използване на кредитни карти за безналично разплащане на територията на гр. Якоруда, гр. Белица, гр. Добринище, с. Сатовча”; 3-та обособена позиция: “Покупка на горива - бензин, дизелово гориво и газ пропан-бутан, на територията на гр. Хаджидимово, с. Марчево”, за нуждите на “Водоснабдяване и канализация” ЕООД - Благоевград. Минимално изискване е Участникът да притежава изградена търговска мрежа (бензиностанции – собствени и/или наети) на територията на следните населени места: 1-ва обособена позиция: гр. Разлог, гр. Банско, гр. Гоце Делчев; 2-ра обособена позиция: гр. Якоруда, гр. Белица, гр. Добринище, с. Сатовча; 3-та обособена позиция: гр. Хаджидимово, с. Марчево;
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 04/11/2014 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   625808   Обявление за обществена поръчка от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         24.09.2014 29.09.2014
2   625810   Решение         24.09.2014 29.09.2014
3   634392   Решение         18.11.2014 21.11.2014
4   646735   Информация за сключен договор от възложител по чл. 7, т. 5 или 6         30.01.2015 04.02.2015