Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Номер: 00531-2014-0009
Адрес на профила на купувача: http://www.mbaltg-op.com/data/info/30_drugi.html
Процедура: Открита процедура
Описание: Осъществяване на денонощна охрана и пропусквателен режим на "МБАЛ - Търговище" АД, за срок от една година.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 30/10/2014 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   624566   Решение         19.09.2014 19.09.2014
2   624568   Обявление за обществена поръчка         19.09.2014 19.09.2014
3   630549   Решение         27.10.2014 27.10.2014