Информация за преписката

Възложител: Община Брацигово
Номер: 00765-2014-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.bratsigovo.bg
Процедура: Договаряне
Описание: Допълнителни видове СМР за обект “ Ремонт и реконструкция на Народно читалище “Васил Петлешков -1874 “ град Брацигово”, включват :настилка на подове,циментова замазка ,циклене на съществуващ паркет, лакиране на пакет ,гипсови шпакловки,грундиране на стени ,направа цокъл с мозаечна мазилка, латекс по стени итавани,доставка и поставяне на огледала,блажно боядисване по стълбище и други съгласно количествена сметка на Възложителя приложена в поканата .

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   624196   Решение         18.09.2014 18.09.2014
2   627219   Информация за сключен договор         03.10.2014 03.10.2014
3   641022   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.01.2015 06.01.2015