Информация за преписката

Възложител: Община Летница, област Ловеч
Номер: 00823-2014-0006
Адрес на профила на купувача: http://www.letnitsa.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: «Доставка чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2015 година». Доставката чрез покупка на течни горива за задоволяване нуждите на автомобилния парк на Община Летница за календарната 2015 година, е както следва: - Бензин А-95Н – до 6 000 литра от търговски обекти (бензиностанции) на Изпълнителя на територията на Р България чрез карти за безналично плащане; - Дизелово гориво – до 70 000 литра от търговски обекти (бензиностанции) на Изпълнителя на територията на Р България чрез карти за безналично плащане, включително и след подадени писмени заявки от страна на Възложителя от по 3 (три) тона с транспорт на Изпълнителя франко склад на Възложителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/10/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   623335   Обявление за обществена поръчка         09.09.2014 11.09.2014
2   623337   Решение         09.09.2014 11.09.2014
3   643269   Информация за сключен договор         16.01.2015 16.01.2015
4   707367   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         13.01.2016 13.01.2016