Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - Търговище АД
Номер: 00531-2014-0007
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: "Доставка на природен газ за нуждите на „МБАЛ-Търговище” АД, гр.Търговище".

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   619712   Решение         18.08.2014 18.08.2014
2   624761   Информация за сключен договор         23.09.2014 23.09.2014