Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0019
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: „Доставка на канцеларски материали и консумативи”. В поръчката има следните обособени позиции: 1) обособена позиция № 1 „Копирна и принтерна хартия”; 2) обособена позиция № 2 „Консумативи за офис техника”; 3) обособена позиция № 3 „Материали за кореспонденция”; 4) обособена позиция № 4 „Материали за класиране и съхранение”; 5) обособена позиция № 5 „Материали за офиса”; 6) обособена позиция № 6 „Специализирани хартии и картони за дигитален печат”; 7) обособена позиция № 7 „Полиграфически материали“.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   612589   Решение         30.06.2014 30.06.2014
2   612594   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     30.06.2014 30.06.2014
3   629238   Решение         17.10.2014 17.10.2014
4   635453   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     27.11.2014 27.11.2014
5   636112   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     02.12.2014 04.12.2014
6   703622   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.12.2015 18.12.2015
7   703624   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         18.12.2015 18.12.2015
8   705493   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.01.2016 05.01.2016