Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса РЗОК/ - Бургас
Номер: 00207-2014-0093
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК-Бургас, включително доставка и монтаж на резервни части Основни дейности при изпълнението на поръчката - Обща механична проверка на вентилационната част и отвеждането на конденза; - Проверка на компресорно-хладилния кръг и дозареждане с хладилен агент / при необходимост/; - Проверка на електрозахранването; - Проверка на плътност; - Проверка на електронното управление; - Проверка и настройка на параметрите; - Проверка на въздушните кондензатори и тяхното почистване; - Почистване на въздушните филтри.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/07/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   611551   Решение         27.06.2014 27.06.2014
2   611560   Обявление за обществена поръчка         27.06.2014 27.06.2014
3   621768   Информация за сключен договор         02.09.2014 02.09.2014
4   689664   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.09.2015 29.09.2015