Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Монтана
Номер: 00207-2014-0085
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК- Монтана, включително доставка и монтаж на резервни части. Компютърната и периферна техника в РЗОК- Монтана, подлежаща на следгаранционно сервизно обслужване е описана по вид, модели, параметри и посочена в документацията за участие. Следгаранционна поддръжка на компютрите и периферната техника.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/07/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   609310   Решение         18.06.2014 18.06.2014
2   609312   Обявление за обществена поръчка         18.06.2014 18.06.2014
3   621239   Информация за сключен договор         28.08.2014 28.08.2014
4   685623   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         02.09.2015 02.09.2015