Информация за преписката

Възложител: Национална спортна академия /НСА/ "Васил Левски"
Номер: 00566-2014-0008
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Договаряне
Описание: 1.1. Настоящата поръчка е за „Изработка, доставка и монтаж на 3 броя метални стълба на горна отсечка от товарна въжена линия „Железница – Купена”. 1.2. Срок за изпълнение 45 /четиридесет и пет/ работни дни, считано от датата на извеждане на договора в деловодството на Възложителя. 1.3. Изпълнителят следва да предоставя безплатно гаранционно обслужване, профилактика, сервиз, ремонт, доставка на резервни части и отстраняване на повреди, дефекти, недостатъци, рекламации и аварии за срок от 60 (шестдесет) месеца, считано от датата на окончателния протокол за приемане на всички възложени по този договор работи, доставки, услуги и дейности. В същия срок Изпълнителят за своя сметка и със свои сили безплатно възстановява, поправя, подменя, доставя, извършва и ремонтира всички предявени от Възложителя искания за извършване на такива, независимо от момента на установяването им. 2.1. Мястото за изпълнение на поръчката се намира в природен парк „Витоша” на 1860 м надморска височина, под връх Купена, в землището на с.Железница. Достъпът до там е само по планински, стръмен и труднопроходим терен и е възможен само през летния и есенния сезони с високопроходима техника. 2.2. Изпълнителят следва да транспортира и достави всички материали, крепежни елементи, инструменти, работници и други необходими му за изпълнение на поръчката, като включи в ценовата оферта стойността за транспорта и доставката. Възложителят няма да заплаща други стойности за транспорт и доставка освен тази посочена в ценовата оферта. 2.3. Изпълнителят следва да подмени три дървени подпори /две портални и една еднокрака/ на т. 18, 21 и 27 от второ трасе – 2 –ри, 3-ти и 4 – ти от горна отсечка /от Междинна станция към ВУСБ Проф И.Стайков в близост до връх „Купена“ с дължина 2144м./ на действащата въжената линия за превоз на товари тип “ВИСЕН“, от с. Железница до връх „Купена“.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   608758   Решение         16.06.2014 16.06.2014
2   616681   Информация за сключен договор         25.07.2014 25.07.2014
3   938422   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         11.10.2019 11.10.2019