Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Шумен
Номер: 00207-2014-0078
Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/124
Процедура: Открита процедура
Описание: Предметът на обществената поръчка обхваща следгаранционно сервизно обслужване на служебните автомобили на РЗОК – Шумен, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях. Обхват на необходимите дейности и период на изпълнението им, съгласно предмета на услугата за всеки от автомобилите: За лек автомобил Форд Фокус с рег.№ Н 3959 АТ: следгаранционно сервизно обслужване, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности – за целия срок на договора; За лек автомобил Фиат Седичи с рег.№ СА 7862 СР: - за периода от влизане в сила на договора до 09.02.2015 г. - доставка на консумативи и принадлежности, и сервизни дейности, които не са предвидени в гаранционното обслужване; - за периода след 09.02.2015 г. до края на срока на договора - следгаранционно сервизно обслужване, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности. Следгаранционното сервизно обслужване обхваща техническо обслужване, което включва смяна на филтри и масла, извършване на периодична проверка и оглед на системите възлите и агрегатите с цел правилното им функциониране, извършване на текущи ремонти и периодични технически прегледи. Следгаранционното сервизно обслужване на автомобилите трябва да включва периодична проверка на: •Проверката и огледа на системите, възлите и агрегатите обхваща: •Проверка на изпускателна система-изпускателен колектор, гърнета,катализатор, гумени държачи; •Проверка на спирачна система; •Проверка на нивото на спирачната течност.;•Проверка на хидравличната система; •Проверка на охладителната система /температура на замръзване/;•Проверка състоянието на гумите; •Проверка на амортисьорите;•Проверка на светлините; •Проверка на състоянието на акумулатора;•Проверка на чистачките/стъклоизмивателната система/; •Проверка на климатик/климатроник;•Проверка на ходовата част;•Проверка на маншоните на полуоските, кормилната рейка и шарнирите за наранявания и скъсвания. Проверката (диагностиката) на двигателя се извършва веднъж на всеки 12 месеца.Проверката (диагностиката) на ходовата част, спирачната система и кормилната уредба, съединител, диференциал и скоростна кутия и електроинсталацията без радиоапарати се извършва веднъж на всеки 6 месеца.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 27/06/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   605819   Обявление за обществена поръчка         29.05.2014 29.05.2014
2   605821   Решение         29.05.2014 29.05.2014
3   613842   Решение         02.07.2014 02.07.2014