Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Пловдив
Номер: 00207-2014-0063
Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/113
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Пловдив, включително доставка и монтаж на резервни части.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/05/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   601482   Обявление за обществена поръчка         29.04.2014 29.04.2014
2   601483   Решение         29.04.2014 29.04.2014
3   618563   Информация за сключен договор         08.08.2014 08.08.2014
4   702425   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.12.2015 14.12.2015