Информация за преписката

Възложител: Университетска многопрофилна болница за активно лечение /УМБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна /Предишно - Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ "Света Марина" ЕАД - Варна/
Номер: 00502-2014-0005
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Медикаменти с международни непатентни наименования: Bevacizumab conc.sol.inf. 100 mg./4 ml.; Bevacizumab conc.sol.inf. 400 mg./16 ml.; Cetuximab sol.inf. 5 mg./ml. 20 ml.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 26/05/2014 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   597323   Решение         02.04.2014 03.04.2014
2   597335   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)         02.04.2014 03.04.2014
3   615898   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)         17.07.2014 18.07.2014
4   742627   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.07.2016 01.08.2016
5   742628   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         29.07.2016 01.08.2016