Информация за преписката

Възложител: Средно училище "Свети свети Кирил и Методий" гр. Добрич /предишно - Хуманитарна гимназия "Св.Св. Кирил и Методий"/
Номер: 01657-2014-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.hg-dobrich.com
Процедура: Договаряне
Описание: Предмет на поръчката е доставка на учебници и и учебни помагала за учениците от 1-7 клас по класове и учебни предмети за учебната 2014/2015 г., съответно: учебници и и учебни помагала за 1 клас – 125 комплекта; за 2 клас – 130 комплекта от 13 учебници и учебни помагала и 4 учебника за 30 ученика; учебници и учебни помагала за 3 клас – 100 комплекта; учебници и учебни помагала за 4 клас – 78 комплекта; учебници за 5 клас – 91 комплекта; учебници за 6 клас – 63 комплекта; учебници за 7 клас – 73 комплекта.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   592220   Решение         17.03.2014 17.03.2014
2   607003   Информация за сключен договор         04.06.2014 04.06.2014
3   607024   Информация за сключен договор         04.06.2014 04.06.2014
4   622586   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.09.2014 05.09.2014
5   622592   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.09.2014 05.09.2014
6   622600   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.09.2014 05.09.2014
7   622605   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.09.2014 05.09.2014