Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Велико Търново
Номер: 00207-2014-0027
Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/63
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на компютърна и периферна техника в РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   591578   Решение         13.03.2014 13.03.2014
2   591687   Обявление за обществена поръчка         13.03.2014 13.03.2014
3   609577   Информация за сключен договор         19.06.2014 19.06.2014
4   672587   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.06.2015 19.06.2015