Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Велико Търново
Номер: 00207-2014-0026
Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/we/guest/63
Процедура: Открита процедура
Описание: Следгаранционно сервизно обслужване на сградна климатична инсталация и климатици в работни и сървърни помещения на РЗОК – Велико Търново, включително доставка и монтаж на резервни части.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 25/04/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   591398   Решение         12.03.2014 12.03.2014
2   591458   Обявление за обществена поръчка         12.03.2014 12.03.2014
3   608989   Информация за сключен договор         17.06.2014 17.06.2014
4   672491   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         19.06.2015 19.06.2015