Информация за преписката

Възложител: Община Казанлък
Номер: 00119-2014-0014
Адрес на профила на купувача: http://www.kazanlak.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: ОСИГУРЯВАНЕ НА ОХРАНА НА ОБЕКТИ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПО ВИДОВЕ ДЕЙНОСТ: 1. Охраната на имуществото на общински обекти по списък, включително и осигуряването на пропускателен режим в обектите чрез: • Физическа охрана (въоръжена и невъоръжена) на общински обекти по списък; • Охраната с помощта на технически системи за сигурност на охраняваните обекти и проверка на получените сигнали със специализиран автопатрул на общински обекти по списък, в т.ч. проектиране, доставка, монтиране, използване и поддръжка на сигнално-оповестителна техника и/или видеонаблюдение; 2. Охрана на ценни пратки и товари от и до обекти на Община Казанлък.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2014 17:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   591010   Решение         11.03.2014 г.  11.03.2014 г. 
2   591077   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     11.03.2014 г.  11.03.2014 г. 
3   628914   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     16.10.2014 г.  16.10.2014 г. 
4   813088   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         03.11.2017 г.  03.11.2017 г. 

Документация за участие в обществена поръчка

По тази обществена поръчка има налична тръжна документация в електронен вид, която е достъпна след регистрация. Ако вече имате потребителско име и парола, моля използвайте ги за да получите достъп до документацията.