Информация за преписката

Възложител: Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/ - Монтана
Номер: 00207-2014-0019
Адрес на профила на купувача: http://nhif.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Техническата поддръжка и сервизното обслужване обхващат извършването на всички аварийни ремонти, също така и профилактика и проверка на техническо-експлоатационните параметри на техниката по съгласуван график.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/04/2014 10:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   590666   Решение         10.03.2014 10.03.2014
2   590671   Обявление за обществена поръчка         10.03.2014 10.03.2014
3   607922   Решение         11.06.2014 11.06.2014