Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0004
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА) и материални запаси по списък, съдържащ техния вид, количеството и балансовата им стойност и адрес.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 17/03/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   585823   Решение         14.02.2014 14.02.2014
2   585824   Обявление за обществена поръчка         14.02.2014 14.02.2014
3   589335   Решение         28.02.2014 04.03.2014
4   602367   Информация за сключен договор         08.05.2014 08.05.2014
5   668197   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.05.2015 22.05.2015