Информация за преписката

Възложител: Висше строително училище /ВСУ/ "Любен Каравелов" - София
Номер: 01220-2014-0001
Адрес на профила на купувача: http://www.vsu.bg/page.php?pid=194
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на експериментално оборудване за нуждите на ВСУ „Любен Каравелов”, гр. София. То е необходимо за определяне на физико – механичните свойства на почви и строителни материали, определяне на параметрите на напрегнатото и деформирано състояние на строителните конструкции и техните елементи при динамични и статични въздействия и иницииране и прилагане на статични товари върху експериментални модели на конструктивни елементи с висока прецизност.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 31/03/2014 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   584287   Решение         06.02.2014 06.02.2014
2   584289   Обявление за обществена поръчка         06.02.2014 06.02.2014
3   605563   Решение         28.05.2014 28.05.2014
4   612355   Информация за сключен договор         30.06.2014 01.07.2014
5   614055   Информация за сключен договор         03.07.2014 03.07.2014
6   616661   Информация за сключен договор         25.07.2014 25.07.2014
7   619554   Информация за сключен договор         15.08.2014 15.08.2014
8   619570   Информация за сключен договор         15.08.2014 15.08.2014
9   621633   Информация за сключен договор         01.09.2014 01.09.2014
10   631497   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.11.2014 03.11.2014
11   631500   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.11.2014 03.11.2014
12   631510   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         03.11.2014 03.11.2014
13   633394   Информация за сключен договор         14.11.2014 14.11.2014
14   633396   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         14.11.2014 14.11.2014
15   639452   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         22.12.2014 22.12.2014
16   640554   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         05.01.2015 05.01.2015
17   647524   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.02.2015 10.02.2015