Информация за преписката

Възложител: Българска народна банка /БНБ/
Номер: 01224-2014-0003
Адрес на профила на купувача: http://www.bnb.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Предмет на обществената поръчка е „Доставка на 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ" Избраният за изпълнител участник се задължава да: 1. достави 4 (четири) броя леки автомобили с полицейско оборудване за ескортиране на специализирания превоз на пари и ценни товари на БНБ. 2. осигурява сервизно обслужване на доставените автомобили по т. 1 в рамките на предложения от него гаранционен срок.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 14/03/2014 15:30

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   583485   Решение         31.01.2014 31.01.2014
2   583486   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     31.01.2014 31.01.2014
3   614065   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     03.07.2014 04.07.2014
4   937903   Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)         09.10.2019 09.10.2019