Информация за преписката

Възложител: Столична здравноосигурителна каса /Районна здравно осигурителна каса /РЗОК/ - София град/
Номер: 00207-2013-0035
Адрес на профила на купувача: http://www.nhif.bg/web/guest/119
Процедура: Открита процедура
Описание: „Следгаранционно сервизно обслужване на четири броя леки автомобили на РЗОК София-град, включително доставка и монтаж на резервни части, консумативи и принадлежности за тях.” Следгаранционното сервизно обслужване на автомобилите трябва да включва периодична проверка на :ходовата част, спирачна система и кормилна уредба, съединител, деференциал и скоростна кутия, електроинсталации без радиоапарати, двигател, климатична уредба. Проверка на двигателя - веднъж на 12 месеца. Проверка на ходовата част, спирачна система и кормилна уредба, съединител, скоростна кутия и електроинсталация без радиоапарати - веднъж на всеки 6 месеца. Техническо обслужване на МПС се извършва след изминаване на определен пробег, определен от фирмените стандарти на производителя или през определен период от време. Текущият ремонт обхваща всички дейности по привеждането на системите, възлите и агрегатите в изправно състояние. Всички операции, свързани с ремонта, трябва да се извършват в съответствие със стандартите и изискванията на производителя за съответната марка автомобили. При необходимост извършване на ремонт, в това число доставка и влагане на резервни части, консумативи и принадлежности. При възникнала необходимост от извършване на ремонт на повредени системи да се осигури доставкатаи монтажана нови, неупотребявани и оригинални резервни части. Изпълнителят извършва безплатна смяна на автомобилни гуми, смяна на масла, филтри, антифриз и други консумативи при закупуването им от Изпълнителя. В случай на некачествен ремонт, същият се отстранява за сметка на Изпълнителя.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 20/01/2014 17:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   573296   Решение         05.12.2013 05.12.2013
2   573297   Обявление за обществена поръчка         05.12.2013 05.12.2013
3   593701   Информация за сключен договор         21.03.2014 21.03.2014
4   659128   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         01.04.2015 01.04.2015