Информация за преписката

Възложител: Военномедицинска академия /ВМА/
Номер: 00085-2013-0021
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Сключване на рамково споразумение за периодична доставка на резервни части за медицинска апаратура и оборудване за реанимация и операционен блок
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 22/10/2013 15:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   560410   Решение         18.09.2013 18.09.2013
2   560412   Обявление за поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.09.2013 18.09.2013
3   570553   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     19.11.2013 19.11.2013
4   572397   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.11.2013 29.11.2013
5   645733   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     29.01.2015 29.01.2015
6   708327   Обявление за възложена поръчка (Директива 2004/18/ЕО)     18.01.2016 18.01.2016
7   714088   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         17.02.2016 17.02.2016
8   766205   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         10.01.2017 10.01.2017
9   767121   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         16.01.2017 16.01.2017