Информация за преписката

Възложител: Многопрофилна областна болница за активно лечение /МОБАЛ/ "Д-р Стефан Черкезов" АД - Велико Търново
Номер: 00052-2013-0012
Адрес на профила на купувача: http://
Процедура: Открита процедура
Описание: Доставка на лекарствени продукти, необходими за лечение на болни от хематологични заболявания в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД - гр. Велико Търново, за срок от 12 месеца по 13 (тринадесет) обособени позиции”.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 07/10/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   558118   Решение         02.09.2013 г.  02.09.2013 г. 
2   558119   Обявление за обществена поръчка         02.09.2013 г.  02.09.2013 г. 
3   571673   Решение         26.11.2013 г.  26.11.2013 г. 
4   579305   Информация за сключен договор         13.01.2014 г.  13.01.2014 г. 
5   647036   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.02.2015 г.  06.02.2015 г. 
6   647037   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.02.2015 г.  06.02.2015 г. 
7   647043   Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка         06.02.2015 г.  06.02.2015 г.