Информация за преписката

Възложител: Комплексен онкологичен център/КОЦ/ - Шумен ЕООД/Старо наименование - Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар /МДОЗС/ - Шумен
Номер: 00979-2013-0008
Адрес на профила на купувача: http://www.oncocenter.org
Процедура: Договаряне
Описание: Извършване на допълнителни СМР на строеж" Сграда за лъчетерапия" описани по видове и обеми в Приложение 1.Строителството е възложено след проведена открита процедура по ЗОП и възлагането на допълнителните работи изпълнява условията поставени в чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП.Допълнителните работи е необходимо да се извършат в срок до 27.10.2012 г.

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   556467   Решение         21.08.2013 21.08.2013
2   557527   Решение         28.08.2013 28.08.2013
3   557892   Решение         30.08.2013 30.08.2013