Информация за преписката

Възложител: Община Балчик
Номер: 00479-2013-0017
Адрес на профила на купувача: http://www.balchik.bg
Процедура: Открита процедура
Описание: Обществената поръчка, изпълнима при условията, описани в настоящите Указания и документацията за участие в процедурата е с предмет: Публичност по проект „Черноморски велосипед – Диверсифициране на туристическите услуги в трансграничния регион Констанца – Балчик чрез велосипеди – BSB“. Предвиждат се изработка на табели, провеждане на събития, изработката и излъчване на видеоклип, изработка на брошури.
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 28/08/2013 16:00

Съдържание

No ID на документа Подпис Тип на документа Изпратен на: Дата на публикуване в РОП:
1   553115   Решение         31.07.2013 31.07.2013
2   553116   Обявление за обществена поръчка         31.07.2013 31.07.2013
3   583875   Информация за сключен договор         04.02.2014 04.02.2014